Natuursteen onderzoek

Macroscopische classificatie van natuursteen:

De macroscopische classificatie deelt de gesteenten in vanuit een macroscopisch oogpunt en maakt alleen gebruik van een loep (handlens) of,
als gewenst, van een stereomicroscoop. Deze macroscopische classificatie is gebaseerd op de drie grote groepen van gesteenten:
magmatische gesteenten, metamorfe gesteenten en sedimentaire gesteenten.

Op macroscopisch niveau is ook de kleur een belangrijk criterium bij de classificatie van de steensoort.
Kleur is een relatief subjectief visueel begrip dat voor heterogene, geaderde en gelaagde gesteenten moeilijk bepaald kan worden.
Indien het gesteente een voldoende homogene kleur vertoont, bepaalen wij deze via een meting aan de hand van de Munsell Rock Color Chart (Geological Society of America, Boulder, Colorado).

Tijdens de macroscopische onderzoek worden folgende eigenschappen van het gesteente bepaald:

 • mineralogische samenstelling (alleen macroscopische hoofdmineralen)
 • korrelgroote (groof, middel, fijn)
 • textuur
 • macroscopische poren, scheurtjes en gaatjes
 • kleur (indien het gesteente een voldoende homogene kleur vertoont)
 • verwering en alteratie
 • aanwezigheid van macro fossielen

Microscopische classificatie van natuursteen:
Binnenkort geven wij meer informatie!

Petrografisch schadeonderzoek:
Binnenkort geven wij meer informatie!

Wilt u weten wat we voor u kunnen doen op het gebied van:

 • Petrografisch onderzoek
 • Petrografisch schadeonderzoek
 • Productcontrole
 • etc.

Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons!